Z ostatniej chwili

Systemy alarmowe dla firm

Firmy potrzebują odpowiedniego systemu zabezpieczeń ze względu na ilość danych, wartościowych materiałów przechowywanych wewnątrz oraz na większą ilość osób, będących użytkownikami przestrzeni firmowej. Tym bardziej, że w przypadku firm w grę wchodzą najczęściej duże pieniądze i wiele lat starań, które warto chronić. Przed nieszczęśliwymi wypadkami chroni firmę polisa ubezpieczeniowa, ale przed przestępstwami pospolitymi ochronić ją może w pierwszej kolejności system alarmowy. Działanie i skuteczność systemu zależy od jego zaawansowania technologicznego, a co za tym idzie od ceny. Obecnie wybór jest naprawdę duży.


Systemy alarmowe i ich działanie
System alarmowy złożony jest z szeregu, połączonych ze sobą elementów, które tworzą całość systemu zabezpieczeń. Ich odpowiednie podłączenie i skoordynowanie zapewnia odpowiednią ochronę i skuteczne działanie. System będzie funkcjonował inaczej w zależności od jego przeznaczenia i zastosowanych rozwiązań technologicznych. Podstawową zasadą jest komunikacja między elementami systemu oraz reakcja czujników wbudowanych w system na pewne bodźce zewnętrzne. Podstawowym zadaniem systemów alarmowych jest ochrona mienia i użytkowników. Jednak mają one ostrzegać przed zagrożeniem i zapewniać czas na reakcję.

Systemy antywłamaniowe będą zapobiegały włamaniom i kradzieżom. Mają eliminować ryzyko takich zdarzeń i zapewniać informacją o zagrożeniu dla użytkowników. Takie alarm będą opierały się na zabezpieczeniach antywłamaniowych, jak czujniki ruchu, nacisku czy zamki antywłamaniowe w drzwiach i oknach. Mogą być również połączone z monitoringiem i systemem wzywania ochrony obiektu.

Systemy ostrzegawcze będą skupiały się na wykrywaniu zagrożenia i zapewnianiu czasu na reakcję dla użytkowników. Są to systemy przeciwpożarowe czy przeciwpowodziowe. Ich działanie opiera się na specjalnych czujnikach, które wyłapują z otoczenia dym czy dwutlenek węgla. W przypadku wykrycia związków w powietrzu w pomieszczeniach alarm aktywuje się, wydając dźwięk. Ten dźwięk ma powiadomić o zagrożeniu użytkowników i zmusić ich do zastosowania się do zasad bezpieczeństwa. Taki system można również rozbudować o dodatkowe podsystemy, które będą odpowiadały za wykrywanie miejsc problemu czy wzywanie odpowiednich służb. Wersje, ostrzegające przed zalaniem będą posługiwały się czujnikami nacisku w podłodze lub czujkami, wykrywającymi poziom wody i zaniepokojone będą także informowały o zagrożeniu poprzez dźwięki.

Oczywiście systemy nie są jednorazowego użytku, gdy już okażą się skuteczne i wszczną alarm. Po zażegnaniu problemu, alarm można wyłączyć, a system uruchomić ponownie. Będzie on działał tak samo skutecznie, o ile nie został uszkodzony oczywiście.

Alarmy ze względu na montaż
Wśród alarmów możemy wyróżnić dwa typy ze względu na montaż. Pierwszy, alarmy przewodowe lub inaczej tradycyjne. Opierają swoje działanie na połączeniu za pomocą okablowania. Drugi, alarmy bezprzewodowe to systemy działające przy użyciu sieci Wi-Fi. Nie posiadają okablowania lub ograniczają jego użycie do minimum. Elementy przekazują dane i połączone są ze sobą na zasadzie przysłania sygnału przez połączenie internetowe.

W zależności od potrzeb, wielkości miejsca oraz funduszy możemy wybierać miedzy tymi dwoma typami systemów zabezpieczeń zarówno w przypadku ochrony antywłamaniowej i antypożarowej, itd. Każdy system może być skonstruowany jako tradycyjny z okablowaniem lub nowoczesny i bezprzewodowy. To samo będzie tyczyło się także systemu monitoringu.

Autorzy portalu

logo-footer

Wszystko na temat inteligentnych budynków oraz technologii, które znacznie uproszczą Ci życie.

Zapraszamy do czytania !

Często czytane

Uczymy się mieszkać wygodnie!
Znaczenie systemu ochrony budynków.
Zwiększamy bezpieczeństwo na osiedlu.

Świeże newsy branżowe

Czy musisz mieć świadectwo energetyczne dla mieszkania?
Projekt zmian przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w UE
Projekt ustawy reprywatyzacyjnej nie spodobał się Sejmowi
© Copyright Investremex.pl. All Rights Reserved.