Z ostatniej chwili

Monitoring w miejscach publicznych

W wielu miejscach w Polsce stosuje się monitoring miejski. System stał się już normą zwłaszcza w dużych miastach, gdzie monitorowanie ulic i budynków służy zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców. Stosowane obecnie systemy monitoringu są bardzo dyskretne, dlatego na co dzień w ogóle nie zwracamy na nie uwagi. Na czym polega takie rozwiązanie i dlaczego coraz częściej możemy spotkać je zarówno w Polsce, jak i na świecie? Przedstawiamy najważniejsze kwestie związane z systemem monitorowania miejsc publicznych.

Stworzenie systemu monitorowania miasta wymaga zazwyczaj co najmniej kilku miesięcy. Najczęściej wdrożenie systemu trwa jednak o wiele dłużej, ponieważ aby stworzyć optymalne rozwiązania dla wszystkich obszarów należy przygotować skomplikowany system operacyjny. Należy przede wszystkim zbudować sieć połączeń światłowodowych w celu transmisji sygnału z kamer, jak również zamontować same kamery.

System monitorowania przestrzeni publicznych stosuje się przede wszystkim na ulicach miast – nie jest to jednak jedyne zastosowanie. Monitoring jest bowiem używany także w pojazdach komunikacji miejskiej, w budynkach użyteczności publicznej (urzędach, szkołach państwowych, dworcach kolejowych) oraz w miejscach służących rekreacji (parkach, placach zabaw). Coraz częściej systemy monitoringu używane są również w sklepach – i to zarówno w dużych galeriach handlowych, jak i w małych sklepach osiedlowych. Dzięki obecności całodobowego systemu monitoringu odpowiednie służby mają stały nadzór nad tym, co dzieje się w okolicy. Takie rozwiązanie znacznie zmniejsza przestępczość oraz zapewnia mieszkańcom większą ochronę.

Warto wiedzieć, że nagrania pochodzące z monitoringu miejskiego mogą stanowić materiał dowodowy w sądzie. Z takich nagrań często korzysta policja w celu identyfikacji poszukiwanego przestępcy lub ustalenia sprawcy kolizji drogowej. Polskie prawo pozwala policjantom na poszukiwanie danych dotyczących określonej osoby – w tym również zapisów w formie elektronicznej – nawet bez wiedzy i zgody osoby, której one dotyczą. Nagrania pochodzące z kamer są na bieżąco śledzone przed odpowiedni personel techniczny. Zadaniem operatorów monitoringu miejskiego jest całodobowe nadzorowanie nagrań ze wszystkich kamer oraz informowanie odpowiednich służb o konieczności interwencji.

Dzięki intensywnemu rozwojowi nowoczesnych technologii, monitoring stosowany w miejscach publicznych może być wykorzystywany również w celu ostrzegania o pożarze. W tym celu należy przeprowadzić integrację monitoringu z odpowiednimi systemami pożarowymi.

W kontekście całodobowych systemów monitorowania miejsc publicznych najczęściej rodzi się pytanie czy jest to zgodne z prawem. Obecne przepisy w Polsce pozwalają na wdrażanie takiego rozwiązania w różnych celach. Polskie ustawodawstwo reguluje te kwestie przede wszystkich w dokumentach dotyczących pracy policji oraz straży miejskiej. Najważniejszym argumentem za stosowaniem monitoringu jest znaczna skuteczność takiego rozwiązania w zwiększeniu bezpieczeństwa oraz prewencji. Dzięki monitoringowi miejskiemu można również wskazać ostatnie miejsce przebywania osoby zaginionej.

W niektórych przypadkach prawo wyraźnie nakazuje zainstalowanie takiego systemu – na przykład w przypadku kasyn czy stadionów. Natomiast nie ma żadnego zapisu, który w sposób jednoznaczny określałby sytuacje, w których nie można korzystać z monitoringu – na co zwrócił uwagę Europejski Trybunał Praw Człowieka. Być może w przyszłości w polskim prawie pojawi się zapis odnośnie tej kwestii.

Autorzy portalu

logo-footer

Wszystko na temat inteligentnych budynków oraz technologii, które znacznie uproszczą Ci życie.

Zapraszamy do czytania !

Często czytane

Uczymy się mieszkać wygodnie!
Znaczenie systemu ochrony budynków.
Zwiększamy bezpieczeństwo na osiedlu.

Świeże newsy branżowe

Czy musisz mieć świadectwo energetyczne dla mieszkania?
Projekt zmian przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w UE
Projekt ustawy reprywatyzacyjnej nie spodobał się Sejmowi
© Copyright Investremex.pl. All Rights Reserved.